Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

21:16
6775 abd5
Reposted fromEkran Ekran viaoutkapa outkapa
20:47
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viaxannabelle xannabelle
19:10
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viakyte kyte
19:06
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)

February 20 2017

21:32

Jeżeli


A jeżeli nic? A jeżeli nie? Trułem ja się myślą złudną, Tobą jasną, Tobą cudną,  I zatruty śnię: A jeżeli nie? No to... trudno.

A jeżeli coś? A jeżeli tak?
Rozgołębią się zorze,
Ogniem cały świat zagorze,
Jak czerwony mak,
Bo jeżeli tak,
No to... - Boże!!Julian Tuwim
14:24
9845 2209
Claude Monet, Arm of the Seine near Giverny in the Fog (1897)

July 08 2015

19:52
4523 e4a7 500
Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
18:49
"It's never too late to be what you might have been." 
— George Eliot
Reposted fromssozs ssozs viakuolema kuolema

July 07 2015

21:22
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaxannabelle xannabelle
21:21

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

19:45
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła

[Halina Poświatowska]

June 28 2015

20:58
2047 f616
Reposted fromgreengables greengables viaoutkapa outkapa
20:57
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
20:34
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viameovv meovv

June 27 2015

19:26
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaBellona Bellona

June 25 2015

19:02
I am alive. I am here. I am trying. That is enough.
— words you should recite while having an anxiety attack.  (via jappan)

June 24 2015

12:08
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie,
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakitewalk kitewalk

June 23 2015

22:37
6307 c2a2
Reposted fromyabamena yabamena vialenka024 lenka024

June 21 2015

20:46
It was all so sad. But it was all so beautiful, too.
Kurt VonnegutThe Sirens of Titan

June 19 2015

20:15
How do we forgive ourselves for all of the things we did not become?
David ‘Doc’ Luben, “14 Lines from Love Letters or Suicide Notes”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl