Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

20:43
7701 9a29
Reposted fromgreens greens viagdziejestola gdziejestola
20:43
10:02
9329 bd33
Reposted fromgirlfriendinacoma girlfriendinacoma viazabka zabka
10:01
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
09:56
7093 06e2
Reposted frommiura miura vialungscages lungscages
09:56
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!

Chciałbym
zrozumieć drzewo,
które w samym środku lata
próchnieje.

Chciałbym
zrozumieć mordercę,
który klęczy nad swoją ofiarą
i płacze.

Chciałbym
zrozumieć Einsteina,
który na łożu śmierci mówi:
- Umieram
i nie wiem, co to wiatr.

Chciałbym
zrozumieć mężczyznę,
który stoi na czubku Everestu
i mówi:
- Nie wiem,
jak stąd zejść.

Chciałbym
zrozumieć kroplę rosy,
która mówi:
- Boję się deszczu.

Chciałbym
zrozumieć króla,
który w chwili koronacji mówi:
- Tak oto
traci się wolność.

Chciałbym
zrozumieć chłopaka,
który podciął sobie żyły
w stacji honorowego krwiodawstwa.

Chciałbym
zrozumieć przyjaciela,
który umarł dwa lata temu
i do tej pory jeszcze nie wrócił.

Chciałbym
zrozumieć faceta,
który patrzy w lustro i mówi:
- To nie jestem ja.
— Jarosław Borszewicz
09:55
9399 ecea
Reposted fromprecelka precelka viaagatoja agatoja
09:54
1744 6b1f
Reposted fromchocoway chocoway viaagatoja agatoja
09:54
Niech Ci nie będzie żal, że czas przemija i że wszystko przemija. Niech Ci nie będzie żal dobrych słów dla innych, zachwytu, tam gdzie się może pojawić. Niech Ci nie będzie żal pieniędzy na rozwój, na przyjemności, na pomoc innym, na głupoty. Nie żałuj sobie ciszy i muzyki, leżenia i bezczynności, wydania paru złotych na bukiecik. Daj ten bukiecik – sobie.
Reposted fromchocoway chocoway viaagatoja agatoja
09:53
8091 6806 500
Reposted fromrol rol viaagatoja agatoja
09:52
0394 4bb4 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaagatoja agatoja
09:52
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viazoozia zoozia
09:50
6723 6f5d
Reposted fromnyaako nyaako viacudoku cudoku
09:50
3307 6e46 500
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viaaskman askman
09:49
Obserwatorium-kawiarnia, czego chcieć więcej? (Tähtitornin kahvila, Oulu, Suomi)
Reposted frommaardhund maardhund viakapitandziwny kapitandziwny

October 21 2016

22:09
2842 a04c
22:04
6320 d0a1
Reposted frommyshirt myshirt vialenka024 lenka024
22:02
22:01
3509 1b6d 500

powerful-art:

The Pantheon, Rome by JMWTurner

Reposted frommoreshadows moreshadows vialenka024 lenka024
22:01
Reposted frombluuu bluuu vialenka024 lenka024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl