Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

00:28
6533 5436 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny

February 06 2019

22:09
2749 ce7c 500
Reposted fromsoftboi softboi viabartvein bartvein
22:05

November 02 2018

22:10
0949 68fc 500
Reposted fromanananana anananana viablackmoth7 blackmoth7
22:10
9818 ee4d
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
22:04
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viakarmacoma karmacoma
22:03
21:03
relationship status: slept with laundry I was too lazy to fold
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viakarmacoma karmacoma
21:02
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
21:02
21:02
5613 0a88 500
Reposted fromnutt nutt viablackmoth7 blackmoth7
21:01
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viameovv meovv
20:59
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viapyotrus pyotrus
20:59

And I felt... nothing. Just nothing. And it spread, it spread everywhere in me, this nothing, until I couldn't feel anything anymore.  I was just this dark, empty black hole. And I tried to fill it up, I tried to fill me back up (...) and I felt nothing. And then I tried to mourn at the wake and I felt nothing, and so I drank and I drank, and nothing worked. I couldn't feel anything.  After I touched her skin, I couldn't feel... anything. And then we're in the basement and the lights go out. And I can't see. And I can't feel. And I'm just... I'm just floating in this ocean of nothing, and I wonder if this is it, if this is what death is, just out there in the darkness, just darkness and numbness and alone, and I wondered if that's what she felt (...) and it's just numb and nothing and alone. What if that's what it is for all of us when the time comes?

— Theo from The Haunting of Hill House
Reposted fromeredvareth eredvareth viapyotrus pyotrus
20:38
0309 1e37 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapyotrus pyotrus
20:00
8290 d176 500
Lolita by Bartosz Kosowski
Reposted fromuhuh uhuh viafajnychnielubie fajnychnielubie

October 26 2018

19:19
9013 df4d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakarmacoma karmacoma
19:05
6922 a612
Reposted fromzciach zciach viablackmoth7 blackmoth7
19:00
1233 f001 500
Jacek Podsiadło
Reposted frombylejaka bylejaka viablackmoth7 blackmoth7

October 24 2018

21:19
6204 5e5c
Reposted fromEtnigos Etnigos viasardoniczna sardoniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl