Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

21:15
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaagatojaa agatojaa

July 13 2018

17:46
God, but life is loneliness, despite all the opiates, despite the shrill tinsel gaiety of “parties” with no purpose, despite the false grinning faces we all wear. And when at last you find someone to whom you feel you can pour out your soul, you stop in shock at the words you utter - they are so rusty, so ugly, so meaningless and feeble from being kept in the small cramped dark inside you so long. Yes, there is joy, fulfillment and companionship - but the loneliness of the soul in its appalling self-consciousness is horrible and overpowering.
— Sylvia Plath
Reposted fromartlover artlover viafajnychnielubie fajnychnielubie

July 12 2018

18:00

what-strange-lives-we-live:

“You’ll understand why storms are named after people.”

— F. Scott Fitzgerald, The Beautiful and Damned

17:57
2079 298c 500
n_ights"That's how you know you really trust someone, I think, when you don't have to talk all the time to make sure they still like you or prove that you have interesting stuff to say." Sara Zarr
Reposted fromPoranny Poranny viafajnychnielubie fajnychnielubie
17:54
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viavstane vstane
17:54

July 10 2018

12:00
This morning in Boxley Valley, Arkansas
11:59
Dlaczego ludzie szukają obecności drugich? Szukają czasem dobrowolnie i jest to zjawisko powszechne, najpowszechniejsze, jak i to, że znajdując, nie są jednocześnie z tego zadowoleni, a przeciwnie, wola nieustająca pozostawania z drugim jest stowarzyszona z cierpieniem i udręką z tego pozostawania wynikającymi, czego dowodem są chociażby stosunki między ludźmi, nieustające ressentimenti wobec drugich. Ideałem by było, żeby drugi określał mnie, ale zgodnie z moimi życzeniami, zgodnie z moim przepisem na mnie samego. Tym się pewnie tłumaczy, że robimy wszystko, co możemy, żeby drugiemu narzucić własne pojęcie o sobie samym.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viablackmoth7 blackmoth7

July 03 2018

18:18
Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.
— Franz Kafka
Reposted fromUndomiel Undomiel viapyotrus pyotrus

June 21 2018

22:23

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viaxannabelle xannabelle

June 19 2018

18:09
I write differently from what I speak, I speak differently from what I think, I think differently from the way I ought to think, and so it all proceeds into deepest darkness.
— Kafka, Letters to Ottla and the Family
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
18:09
Czasami trzeba komuś opowiedzieć wszystko. Całe swoje życie. Otworzyć serce i duszę na oścież. Otworzyć umysł. Zrobić przeciąg słów, niech niesie naszą historię. Niech słowa ułożą się w innych dłoniach zupełnie bezpiecznie, opowieścią o tym kim byliśmy, jesteśmy i marzymy aby być. Opowieścią o tym co sp*eprzyliśmy i o tym, co udało nam się osiągnąć. O bzdurach i rzeczach niezwykle ważnych. O tym co złe i o miłości. O wyblakłych nadziejach i bezczelnej pewności, że nadejdzie nasze jutro.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle

June 08 2018

18:15

nevver: L’art de la conversation, René Magritte

May 27 2018

23:53
what matters most is
how well you
walk through the
fire.
Charles Bukowski, “How Is Your Heart?” (via calidae)
23:53

nursery:

one of my favorite sensations is when you can feel the ocean nearby without seeing it

May 24 2018

09:09
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska

May 17 2018

19:53
Reposted frommrrru mrrru viaprzeniesienie przeniesienie

May 16 2018

21:59
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead viacudoku cudoku

May 07 2018

17:45
The world is a mess and I want to laugh because all I can think is how horrible and beautiful it is.
Reposted fromverronique verronique vialenka024 lenka024

April 18 2018

19:58
1222 2d24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl