Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

20:53
3470 63a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapyotrus pyotrus
20:36
20:31
20:31
5745 707f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaprzytulanki przytulanki

September 08 2019

17:37
Frank Sinatra and Elvis Presley Duet
Reposted fromtgs tgs viafajnychnielubie fajnychnielubie

September 07 2019

20:18
3830 0de4
Reposted fromteijakool teijakool viarawwwr rawwwr

September 03 2019

20:46
3809 c980 500
Reposted fromtfu tfu viaczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili
20:40
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viameovv meovv
20:39
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931
20:39
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
20:08

September 01 2019

22:43
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamagdenvja magdenvja
22:41
22:38
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Mrożek
Reposted fromtereska tereska viamagdenvja magdenvja
22:37
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
22:35
Reposted fromFlau Flau viamagdenvja magdenvja
22:34
4503 8fde 500
Reposted fromimaybebad imaybebad viamagdenvja magdenvja
22:33
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viamagdenvja magdenvja
22:33
7192 0d7e
Reposted fromsolitaire solitaire viamagdenvja magdenvja
22:33
1610 afa8 500
Reposted frommagdenvja magdenvja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl