Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

22:12
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viakitewalk kitewalk
22:06
3569 87db 500
Reposted fromluron luron viapyotrus pyotrus

March 20 2018

15:53
W panu wszystko jest nie na miarę, żeby tak powiedzieć. Że pan sam dla siebie, ba, sam w sobie jest pan nie na miarę. I nie na miarę jest pan wobec tego jedynego brązowego, pilśniowego kapelusza w tym sklepie, bo nie odwrotnie. Nie na miarę jest pańskim powołaniem, żeby tak powiedzieć, znamieniem pańskiego istnienia, co się ujawniło w tym jakże złośliwym przypadku, że jest tylko ten jeden brązowy, pilśniowy kapelusz, i to na wystawie, a z wystawy nie mogę go zdjąć. W dodatku za duży na pana. Wszystko, wszystko jest w panu nie na miarę, co tylko może być nie na miarę w człowieku. Czyli za duże. Pan się po prostu obco w sobie czuje, pan się w sobie obija o siebie, żeby tak powiedzieć, nie przystaje do siebie. Tylko że siebie, młody człowieku, nie da się wyłożyć gazetą.
— — Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7
15:48
3569 87db 500
Reposted fromluron luron viapaasiak paasiak
15:41
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakarmacoma karmacoma

March 19 2018

21:50
5856 2b9d 500
Reposted frommsofall msofall viapaasiak paasiak
21:01
2187 ffc5 500
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi viaflesz flesz
21:01
Gdyby ktoś umiał spojrzeć na nas z góry, zobaczyłby, że świat jest pełen ludzi biegnących w pośpiechu, spoconych i bardzo zmęczonych, oraz ich spóźnionych, pogubionych dusz, które nie mogą nadążyć za swoimi właścicielami.
— Olga Tokarczuk - "Zagubiona dusza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
17:01
6472 56e0 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaIriss Iriss
17:00
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaflesz flesz
17:00
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami

March 18 2018

10:16
5326 7fb5 500
Reposted frommhsa mhsa viakarmacoma karmacoma

March 14 2018

22:44
Reposted frommrrru mrrru viatiredeveryday tiredeveryday

March 13 2018

21:08

Bliscy i oddaleni

Bo widzisz tu są tacy, którzy się kochają
i muszą się spotkać aby się ominąć
bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze
piszą do siebie listy gorące i zimne
rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty
by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało
są inni, co się nawet po ciemku odnajdą
lecz przejdą obok siebie bo nie śmią się spotkać
tak czyści i spokojni jakby śnieg się zaczął
byliby doskonali lecz wad im zabrakło

Bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej
niektórzy umierają - to znaczy już wiedzą
miłości się nie szuka - jest albo jej nie ma
nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek
są i tacy co się na zawsze kochają
i dopiero dlatego nie mogą być razem
jak bażanty, co nigdy nie chodzą parami

Można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie
Nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem

ks. Jan Twardowski
Reposted fromcudoku cudoku

March 12 2018

21:43
– Co to w ogóle ma znaczyć? – Nic. Na tym polegał mój błąd. Myślałem, że to musi coś znaczyć.
— Jonathan Safran Foer "Oto jestem"
Reposted fromPoranny Poranny viapyotrus pyotrus
18:36
2576 2f70 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacudoku cudoku

March 07 2018

19:02
0566 4180
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabasia basia
18:53
18:40
8548 2f48 500
18:32
Wszystkojednieje.
— Miron Białoszewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl