Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

22:29
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viazabka zabka
22:14

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow vialabellavita labellavita
16:33

NIE IDŹMY SPAĆ

Nie idźmy jeszcze spać
póki tak pięknie gra muzyka
nie idźmy jeszcze spać
póki nie świta
Póki umiemy stąpać za krokami nocy
w ciemności z którą szukamy braterstwa
Nie idźmy jeszcze spać
dopóki dźwięki gubią czas

Nie idźmy jeszcze spać
Nie idźmy spać

— Julia Hartwig
Reposted fromfatu fatu viacudoku cudoku

July 10 2017

21:37
0756 2df0
Reposted fromunco unco viaoutkapa outkapa
07:56
How difficult it is to be simple
— Vincent van Gogh
(via blackshivers)
Reposted fromLittleJack LittleJack vialenka024 lenka024

June 29 2017

23:36
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viadailylife dailylife

June 27 2017

16:55
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

June 21 2017

19:00
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego

June 05 2017

20:03

You will always be fond of me. I represent to you all the sins you never had the courage to commit.

— Oscar Wilde
Reposted fromumorusana umorusana viaabeille abeille
19:47
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viarawwwr rawwwr

May 22 2017

18:36
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viarawwwr rawwwr

May 21 2017

18:38
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— H. Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazabka zabka

May 19 2017

21:55
2222 a3ff 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viadecay decay

May 14 2017

16:58

May 05 2017

22:51
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viarawwwr rawwwr

April 29 2017

19:18
7120 0e3c

acknowledgetheabsurd:

Albert Camus, in the Office of the editions Gallimard, December 1953.

[x]

April 21 2017

22:48
3483 1e83 500

wehadfacesthen:

Embrace, photo by Fred Stein, Paris, 1934

Reposted fromLittleJack LittleJack vialenka024 lenka024
20:35
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viazoozia zoozia
20:35
How wonderful it is, to be silent with someone.
Kurt Tucholsky (via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

April 08 2017

10:51
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viakitewalk kitewalk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl