Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

19:00
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego

June 20 2017

23:21
Na tym polega tragizm miłosci, że człowiek nie może kochać niczego bardziej niż tego, za czym tęskni.
— Jonathan Safran Foer - Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viavstane vstane

June 05 2017

20:03

You will always be fond of me. I represent to you all the sins you never had the courage to commit.

— Oscar Wilde
Reposted fromumorusana umorusana viaabeille abeille
19:47
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viarawwwr rawwwr

May 27 2017

20:53
2361 b8c7 500
Reposted frompulperybka pulperybka viakapitandziwny kapitandziwny

May 22 2017

18:36
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viarawwwr rawwwr

May 21 2017

18:38
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— H. Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazabka zabka

May 19 2017

21:55
2222 a3ff 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viadecay decay

May 14 2017

16:58

May 05 2017

22:51
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viarawwwr rawwwr

April 29 2017

19:18
7120 0e3c

acknowledgetheabsurd:

Albert Camus, in the Office of the editions Gallimard, December 1953.

[x]

April 21 2017

22:48
3483 1e83 500

wehadfacesthen:

Embrace, photo by Fred Stein, Paris, 1934

Reposted fromLittleJack LittleJack vialenka024 lenka024
20:35
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viazoozia zoozia
20:35
How wonderful it is, to be silent with someone.
Kurt Tucholsky (via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

April 08 2017

10:51
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viakitewalk kitewalk
10:45
And I realize that no matter where I am, whether in a little room full of thought, or in this endless universe of stars and mountains, it’s all in my mind.
— Jack Kerouac, Lonesome Traveler
Reposted fromthebelljar thebelljar viaoutkapa outkapa

March 11 2017

22:50
8245 39ca
Reposted fromfurore furore vialenka024 lenka024
22:46
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viacudoku cudoku

March 03 2017

17:35

In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer.

And that makes me happy. For it says that no matter how hard the world pushes against me, within me, there’s something stronger—something better, pushing right back.

Albert Camus, from The Stranger (Vintage International, 1989)
Reposted fromink ink viafajnychnielubie fajnychnielubie

February 21 2017

21:16
6775 abd5
Reposted fromEkran Ekran viaoutkapa outkapa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl