Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

01:08
2263 d92a 500
Reposted fromflesz flesz
01:08
6980 0b7a
Reposted frompulperybka pulperybka viaunmadebeds unmadebeds
01:03
3788 4b74 500

wanderlusteurope:

Field of purple lupins, Iceland

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaflesz flesz
01:01
3834 2a22 500
Reykjavik, Iceland 15.02.2018
01:01

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viacudoku cudoku
01:01
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viacudoku cudoku

February 13 2018

22:51
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
22:49
5871 3166 500
22:48
4826 54d6 500
"Najważniejszym warunkiem dla rozwoju miłości życia jest bycie z ludźmi, którzy kochają życie. Miłość życia udziela się bez słów. Wyraża się bardziej w gestach niż ideach, w tonie głosu bardziej niż w słowach. Można ją dostrzec bardziej w zdrowej atmosferze wokół osoby lub grupy niż w oficjalnych zasadach i regułach, zgodnie z którymi życie ma być organizowane."  /Erich Fromm. Wojna w człowieku.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatiredeveryday tiredeveryday
22:48
4944 c8c1
Reposted fromslodziak slodziak viatiredeveryday tiredeveryday

February 11 2018

23:52
23:48
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted fromcorvax corvax viavstane vstane
23:47
2049 3d35 500
23:47
7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viatiredeveryday tiredeveryday
23:47
5375 4d38 500

zephyrimage:

our earth is vast. and our universe is even more vast.

23:46
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viatiredeveryday tiredeveryday

February 09 2018

09:48
9301 d4f5 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viakarmacoma karmacoma
01:58
5375 4d38 500

zephyrimage:

our earth is vast. and our universe is even more vast.

February 07 2018

21:39
https://78.media.tumblr.com/ec4a07418057ac87c176fcbd320b71a9/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o1_540.gifhttps://78.media.tumblr.com/57bc9e6d8d8c21684354825ba5bbac92/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o2_r1_540.gifhttps://78.media.tumblr.com/989cebe5e07371c22bfe904c243c2387/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o3_r1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/08a202017cd0380f83670b8f5d858abe/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o5_540.gif
Reposted fromthebelljar thebelljar viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
21:38
0919 ecbc 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl