Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

23:03
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku
21:31
21:31
9685 7dc5 500

January 13 2018

15:20
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakarmacoma karmacoma
14:54
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaxannabelle xannabelle
14:53
3545 469e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabreakaway breakaway
14:52
7844 f509 500

January 12 2018

18:31
0706 cade 500
by Tina Sokolovskaya
Reposted fromintotheblack intotheblack viaunmadebeds unmadebeds

January 11 2018

21:01
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
20:03
1338 0209 500
Reposted fromlaluna laluna viacudoku cudoku

January 10 2018

21:25
3646 40f0 500
20:57
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaprzytulanki przytulanki

January 09 2018

20:32
Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można.
— Ochocki, Vithren

January 05 2018

23:16

January 02 2018

20:41
2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viaxannabelle xannabelle
20:40
5969 e13f 500

December 22 2017

22:40
tak powinno być.
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viadoubleespresso doubleespresso
22:38
You smile at the extravagance of your dream, and yet you feel that this tissue of absurdity contained some real idea, something that belongs to your true life,—something that exists, and has always existed, in your heart. You search your dream for some prophecy that you were expecting.
— F. Dostojewski „Idiota”
22:05
- Słuchaj, a czytałaś "Niewidzialnego człowieka" Wellsa?
- Czytałam. Ale już tak nie stójmy, bo się spóźnisz.
- Tak, chodźmy - rzekł Tomek, ruszając z kopyta. Ale nie przestawał szybko mówić. - Pamiętasz tego niewidzialnego człowieka? Żeby go było widać, musiał włożyć buty, długi płaszcz i rękawiczki, i kapelusz. I musiał nawet obandażować sobie twarz.
- No, pamiętam.
- Więc jak tam sobie usiadłem, na tych schodach, to zrozumiałem, że Bóg nie może nam się ukazać inaczej, jak przez drugiego człowieka.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku

December 21 2017

23:23
13 grudnia 1981 roku. Kino "Moskwa", stan wojenny, "Czas Apokalipsy".

Foto: Chris Niedenthal
Reposted fromkanusia kanusia viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl