Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

21:09
One of the risks of being quiet is that other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are
— S. Dembling // The introvert’s way

May 19 2019

11:55
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viateaholic teaholic

May 16 2019

18:46
9524 932e 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMagnolia11 Magnolia11
18:46
Reposted fromhwaiting hwaiting viaxannabelle xannabelle
18:45
7401 bfa7
Reposted fromkarahippie karahippie viateaholic teaholic
18:44
6543 a656 500
Reposted fromfeegloo feegloo viateaholic teaholic
18:44
Koty i psy są dziś rodzajem aniołów, które ratują ludzi przed szaleństwem w tych wielkich blokach, aglomeracjach; one biedne muszą się poświęcić, żeby człowiek nie zwariował. Psy ze zwierząt ruchliwych i eksplorujących otoczenie stają się osowiałymi grubasami, wyprowadzanymi dwa razy dziennie na skwerek przed blok. Koty, inteligentni myśliwi – całe dnie śpią na kanapach. Wysterylizowane, nie mają żadnego życia społecznego, kontaktu ze swoim gatunkiem, jedzą spreparowaną żywność. Należałyby im się pomniki.
Olga Tokarczuk
Reposted fromciarka ciarka viateaholic teaholic
18:34
7553 0f5b
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viateaholic teaholic
18:34
5165 1606
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viateaholic teaholic
18:32
18:31
Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— Matka, S.I.Witkiewicz
Reposted fromKACHA KACHA viateaholic teaholic

May 14 2019

14:37
9460 2816
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
14:34
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson viarawwwr rawwwr
14:31


The Great Kanagawa
14:30
7312 198c
Reposted frompastainmy pastainmy viablackmoth7 blackmoth7

May 12 2019

19:00
18:59
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
18:57
9477 5202
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viasober sober
18:52
9160 fd90

May 11 2019

20:27
1341 e051 500

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl