Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

20:35
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viazoozia zoozia
20:35
How wonderful it is, to be silent with someone.
Kurt Tucholsky (via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

April 08 2017

10:45
And I realize that no matter where I am, whether in a little room full of thought, or in this endless universe of stars and mountains, it’s all in my mind.
— Jack Kerouac, Lonesome Traveler
Reposted fromthebelljar thebelljar viaoutkapa outkapa

March 11 2017

22:50
8245 39ca
Reposted fromfurore furore vialenka024 lenka024
22:46
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viacudoku cudoku

March 03 2017

17:35

In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer.

And that makes me happy. For it says that no matter how hard the world pushes against me, within me, there’s something stronger—something better, pushing right back.

Albert Camus, from The Stranger (Vintage International, 1989)
Reposted fromink ink viafajnychnielubie fajnychnielubie

February 21 2017

21:16
6775 abd5
Reposted fromEkran Ekran viaoutkapa outkapa
19:06
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)

February 20 2017

14:24
9845 2209
Claude Monet, Arm of the Seine near Giverny in the Fog (1897)

July 07 2015

21:22
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaxannabelle xannabelle
21:21

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

19:45
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła

[Halina Poświatowska]

June 28 2015

20:58
2047 f616
Reposted fromgreengables greengables viaoutkapa outkapa
20:57
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura

June 27 2015

19:26
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaBellona Bellona

June 25 2015

19:02
I am alive. I am here. I am trying. That is enough.
— words you should recite while having an anxiety attack.  (via jappan)

June 24 2015

12:08
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie,
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakitewalk kitewalk

June 23 2015

22:37
6307 c2a2
Reposted fromyabamena yabamena vialenka024 lenka024

June 21 2015

20:46
It was all so sad. But it was all so beautiful, too.
Kurt VonnegutThe Sirens of Titan

June 19 2015

20:15
How do we forgive ourselves for all of the things we did not become?
David ‘Doc’ Luben, “14 Lines from Love Letters or Suicide Notes”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl