Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2019

20:56
3850 67c6 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viacudoku cudoku
20:55
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viaxannabelle xannabelle
20:54
0624 138e 500
Reposted fromcontigo contigo viadotkliwie dotkliwie
20:52
2499 fac0 500
Reposted fromeffic effic viablackmoth7 blackmoth7
20:51
4272 62d1 500
Reposted fromeffic effic viablackmoth7 blackmoth7
20:50
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayoungblood youngblood
20:50
4487 0191 500
"Ości" 1
20:46
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viayoungblood youngblood
20:45
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
19:54
0546 9d3f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viayoungblood youngblood
19:48
7486 22af 500
19:46
6494 e312 500
Reposted fromscared scared viablackmoth7 blackmoth7
19:44
9634 2a3a 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaunmadebeds unmadebeds

November 17 2019

13:51
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacudoku cudoku
13:50
3338 ac4a 500
Reposted fromnutt nutt viacudoku cudoku
13:50
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters viacudoku cudoku

November 16 2019

23:46
23:45
23:34
0906 51ea 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viacudoku cudoku
23:33
Piszę ten list jedynie dlatego, że znów przypłynęła do mnie fala wielkiej tęsknoty za tobą i od kilku dni paraliżuje mnie i nie daje o niczym innym myśleć. Tu kiedyś wypadł mi talerz z rąk, bo nagle zjawiłeś się w moich oczach. A wczoraj, wyobraź sobie, założyłam bluzkę na lewą stronę. I przecież przeglądałam się w lustrze przed wyjściem. Ale jakbym nie widziała w nim siebie. Dopiero koleżanka w szpitalu zwróciła mi uwagę. Powiedz, czy to jest normalne? Tyle lat minęło, a wciąż nie mogę sobie poradzić z miłością do ciebie.
— Wiesław Myśliwski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl