Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2019

19:49
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viaxxxkarmacoma xxxkarmacoma
19:46
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viaxxxkarmacoma xxxkarmacoma
Sponsored post
04:05
19:19
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
18:17
1234 9349
Reposted fromMuppet Muppet viablackmoth7 blackmoth7

June 03 2019

17:23

turing-tested:

scrogms:

turing-tested:

whats that one fetish called where you and your partner mutually respect and care about each other very much

love

kinky! i like it

17:22
17:22
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Haruki Murakami.
Reposted fromnutt nutt viadoubleespresso doubleespresso

May 31 2019

17:37
Lubiłem jej spokój i umiejętność cieszenia się każdą chwilą życia, lubiłem patrzeć, gdy nagle podnosiła głowę, mrużyła oczy, wpadała w zamyślenie, lubiłem jej gwałtowne, niespodziewane pocałunki. Czy można jednak żyć dłużej z kimś, jeżeli jedyną treścią tego życia są chwile, wprawdzie upragnione i doskonale zapełniające czas, pozwalające zapomnieć o wszystkim złym, lecz ich trwanie jest za krótkie, aby przytłumić rosnącą w nas pustkę?
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
17:34
way harder
Reposted fromcube cube viaxxxkarmacoma xxxkarmacoma

May 30 2019

12:43
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)

May 29 2019

17:51
15:27

May 27 2019

20:32
20:31
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viapyotrus pyotrus
20:27
7380 b9ae 500
Reposted fromhormeza hormeza viateaholic teaholic
20:27
Reposted frombluuu bluuu viateaholic teaholic
20:27
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viateaholic teaholic
20:27
9307 4c37
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viateaholic teaholic
20:26
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viateaholic teaholic
20:26
3612 f464
Reposted fromabsurdalna absurdalna viateaholic teaholic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...