Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2019

13:25
9498 ab70
Reposted fromrapsodia rapsodia viafajnychnielubie fajnychnielubie

June 09 2019

11:46
0331 e428
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
Sponsored post
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
11:05
1672 db03

László Moholy-Nagy - 7 A. M. New Year’s Morning, circa 1930

11:04

asongofjonanddanaerys:

orientaltiger:

The first innovative bicycle path in the Netherlands will be paved with light stones that will charge during the day and emit light during the evening. The path will run by the home that Vincent van Gogh lived in from 1883-5

THESE NEED TO BE EVERYWHERE

11:03
9579 2047 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxxxkarmacoma xxxkarmacoma

June 08 2019

20:34
9063 98d1
Reposted fromEtnigos Etnigos viakapitandziwny kapitandziwny
20:33
2866 f114 500
Reposted frompiehus piehus viameovv meovv
20:32
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viablackmoth7 blackmoth7
20:32
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viablackmoth7 blackmoth7
20:28
0841 1594 500
Reposted fromthetemple thetemple viasober sober

June 04 2019

19:59
4655 3606 500

orangiah:

i’m really bad at talking about things but i have not been doing so great lately

Reposted fromtwice twice viarawwwr rawwwr
19:57
0432 a144 500
Reposted frompiehus piehus viarawwwr rawwwr
19:57
5694 2f81 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarawwwr rawwwr
19:56
5579 5864 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianaturalginger naturalginger
19:53

klefable:

"this reminded me of you" is the cutest thing. like i dont care if its a song or a photo or a youtube video i will be excited

Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
19:52
19:49
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viaxxxkarmacoma xxxkarmacoma
19:46
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viaxxxkarmacoma xxxkarmacoma
19:19
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
18:17
1234 9349
Reposted fromMuppet Muppet viablackmoth7 blackmoth7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...