Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

22:26
9898 198b
22:26
Sponsored post
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
22:03
7248 46fe 500
22:03
1370 5100 500
Reposted fromtfu tfu viaelloko elloko
22:01
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaoutkapa outkapa
22:00
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viaoutkapa outkapa
21:59
9814 5363 500
Reposted fromyikes yikes viaoutkapa outkapa
21:54
8907 0494 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoutkapa outkapa
21:19

August 12 2019

18:45
18:45
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viadoubleespresso doubleespresso

August 06 2019

20:42
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viameovv meovv
20:06
4351 e186 500
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma
20:05
5892 a9cb 500
My personal goddess "La Nuit" (The Night) 1883 by french painter William Adolphe Bouguereau
Reposted fromaema aema viaxxxkarmacoma xxxkarmacoma
20:03
19:56
1133 c80c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vianaturalginger naturalginger
19:54
1443 34b8
19:44
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viadoubleespresso doubleespresso
19:07
Nie jestem w stanie nic zrobić, nie mam mocy sprawczej, nie umiem, nie mam planów, celów. Jakby była siedemnasta trzydzieści, a ja właśnie wyszłabym z zatłoczonego autobusu i na przejściu dla pieszych pękłaby mi torba, w której miałam wszystko. Jeszcze bardziej nie wiem jak żyć.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
19:07
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...